Pracownicy

NORLANDIA

PRZEDSZKOLE

Anita Bodo

Pozycja: Nauczyciel

Ukończyła studia z zakresu psychopedagogiki, resocjalizacji i profilaktyki społecznej, a także edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Spełnia się także jako nauczyciel języka angielskiego. Jest osobą kreatywną, wyrozumiałą, odpowiedzialną i komunikatywną. Praca z najmłodszymi sprawia jej wiele radości. Jako nauczyciel włącza się w działalność placówki, która realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, statutu przedszkola oraz programów własnych. Jest osoba uzdolnioną artystycznie, pomysłową. Ma bogatą wyobraźnię. Jej kreatywność i zamiłowanie do pracy z dziećmi sprawiają, że zajęcia są atrakcyjne, pozbawione nudy i monotonii.

Beata Jaroszek

Pozycja: Dyrektor
573 975 541
beata.jaroszek@norlandia.com

Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej z logopedią szkolną. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez studia i uczestnictwo w kursach dokształcających. Posiada certyfikat z arteterapii i psychologii dla nauczycieli. Ukończyła kurs Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. Lubi filmy i książki o tematyce psychologicznej. Radosna, życzliwa, chętnie służy pomocą innym. Odpowiedzialna, szczera, tolerancyjna, wytrwale dąży do celu, zawsze dotrzymuje słowa. Dobra komunikacja jest dla niej priorytetem zarówno w kontaktach z dziećmi, jak i z dorosłymi. Ambitna, dobrze zorganizowana, lubi porządek i poczucie stabilności. Przedszkole traktuje jak drugi dom, w pracę wkłada całe serce, swoją siłę i energię. Najważniejsze dla niej są potrzeby i możliwości dzieci, a także obopólna akceptacja i zaufanie. Codzienna praca z dziećmi to dla niej przygoda i źródło wielu niezapomnianych emocji.

ŻŁOBEK

Sylwia Jóźwicka

Pozycja: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

stażystka od 08.08.2019 Pani Sylwia pracowała w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starachowicach jako pomoc nauczyciela. Posiada doświadczenie w doświadczenie w opiece nad dziećmi z głębokim upośledzeniem. Prywatnie mama 3-letniej Zosi, będącej twarzą Norlandii podczas letniej kampanii reklamowej. Pani Sylwia to osoba otwarta, odpowiedzialna, łatwo nawiązująca kontakt z dziećmi. Praca w żłobku daje jej wiele satysfakcji, sprawia, że każdy dzień jest pełen nowych wrażeń.

Edyta Prasowska

Pozycja: Nauczyciel

Pedagog, terapeuta, mgr pedagogiki nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego, oligofrenopedagogiki, Edukacji i rewalidacji osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością prowadziła zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, integracji sensorycznej. Posiada certyfikat instruktora hipoterapii. Życzliwa, otwarta, kreatywna, lubiąca aktywny tryb życia.

Beata Jaroszek

Pozycja: Dyrektor
573 975 541
beata.jaroszek@norlandia.com

Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej z logopedią szkolną. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez studia i uczestnictwo w kursach dokształcających. Posiada certyfikat z arteterapii i psychologii dla nauczycieli. Ukończyła kurs Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. Lubi filmy i książki o tematyce psychologicznej. Radosna, życzliwa, chętnie służy pomocą innym. Odpowiedzialna, szczera, tolerancyjna, wytrwale dąży do celu, zawsze dotrzymuje słowa. Dobra komunikacja jest dla niej priorytetem zarówno w kontaktach z dziećmi, jak i z dorosłymi. Ambitna, dobrze zorganizowana, lubi porządek i poczucie stabilności. Przedszkole traktuje jak drugi dom, w pracę wkłada całe serce, swoją siłę i energię. Najważniejsze dla niej są potrzeby i możliwości dzieci, a także obopólna akceptacja i zaufanie. Codzienna praca z dziećmi to dla niej przygoda i źródło wielu niezapomnianych emocji.