Dofinansowanie pobytu dziecka

Informacja dla Rodziców dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice!

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Starachowice, pobyt dziecka w żłobku jest dofinansowany przez Gminę Starachowice w wysokości 500zł miesięcznie.


Dofinansowanie dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice i objętych opieką w wymiarze do 10 godzin dziennie.