Nasze zajęcia edukacyjne dla dzieci!

SENSOPLASTYKA to zajęcia plastyczne mające na celu pobudzać wszelkie możliwe zmysły. Założeniem takich zajęć jest przede wszystkim pełna dowolność  .  Do zajęć używane są produkty spożywcze – ryże, mąki, makarony, kasze, groch, czekolada, posypki cukiernicze, olej, galaretka. Plastyka sensoryczna to mnogość faktur, tekstur, smaków oraz cała paleta barw. Wszystkiego można dotknąć, wszystkiego skosztować, spróbować łączyć, a dodatkowym plusem jest fakt, że sensoplastyka opiera się na wykorzystaniu technik arteterapeutycznych – działania sensoplastyczne sprzyjają relaksacji.

BAJKOTERAPIA polega na wykorzystywaniu bajek i baśni w celach terapeutycznych, edukacyjnych czy relaksacyjnych. Dzięki tej formie zajęć dziecko poznaje kulturę, obyczaje, historię, uczy się rozumieć świat, w którym żyje, a także rozwija wyobraźnię i pogłębia swoje zainteresowania. Bajkoterapia może być również stosowana w celach terapeutycznych, ponieważ wyzwala różnego rodzaju emocje, pozwala odreagować napięcia oraz zaspokajać podstawowe potrzeby. Pozwala spojrzeć na problem z innej strony.

JOGA jest jednym z nielicznych zajęć dodatkowych, które wpływa nie tylko na poprawę aktywności fizycznej. Jest to jedna ze skutecznych dróg, aby wychować zdrowe i szczęśliwe dziecko. Świadomość swojego ciała i próba uczenia się koncentracji to idealny sposób na budowę własnego ja. Podczas zajęć, maluch uczy się ćwiczeń w grupie, nawiązywania relacji z rówieśnikami a także, dzięki naprawdę dobrej zabawie – poznaje czym jest spokój i wyciszenie i jakie przynoszą korzyści.  Atmosfera zabawy i niewymuszonej aktywności, pozwala dzieciom na szczerą radość z jogi i chęć podejmowania kolejnych wyzwań.

SALA DOZNAWANIA ŚWIATA - Aktywność poznawcza jest dla dzieci rzeczą naturalną i wynika z wrodzonej potrzeby wysiłku umysłowego. Nasz umysł od najmłodszych lat domaga się wyzwań i odkrywania nowych rzeczy, od urodzenia jesteśmy więc małymi badaczami i odkrywcami i stopniowo zdobywamy coraz nowsze doświadczenia. Kilka tygodni temu pisałam o zabawach konstrukcyjnych, dziś pora na zabawy badawcze i to, dlaczego tak ważne jest, aby pielęgnować dziecięcą chęć poznawania i odkrywania świata.

 PROFESORKA NEURONKA - Zabawy badawcze mogą mieć bardzo różny charakter - doskonale sprawdzają się doświadczenia i  eksperymenty z użyciem prostych, ogólnodostępnych rekwizytów. Taka zabawa uczy dziecko obserwacji, wyciągania wniosków, szukania rozwiązań, określania związków przyczynowo - skutkowych, sprzyja rodzeniu się nowych pomysłów, uczy planowania i wreszcie rozwija logiczne myślenie. Takie eksperymentowanie ćwiczy też cierpliwość, koncentrację i wytrwałość, bo na efekty naszych działań czasami trzeba trochę poczekać.

 ARTETERAPIA - Zajęcia związane z szeroko rozumianą sztuką pomagającą wyrazić siebie, swoje emocje oraz umożliwia w sposób symboliczny komunikację z innymi. Stanowi, także bezpieczny i akceptowany przez dzieci  sposób wypowiedzi tego, co jest trudne lub nie możliwe  do opisania słowami. Arteterapia posiada też walory relaksacyjne, odprężające oraz stymulujące, pozytywnie wpływa na samopoczucie.

 WARSZTATY KULINARNE "KUCHCIKOWO" 

Zajęcia kulinarne są ważnym elementem programu edukacyjnego. Uczą pracy zespołowej, praktycznego wykorzystania wiedzy oraz propagują zasady zdrowego odżywiania. Podczas zajęć dzieci przygotowują proste potrawy, uczą się bezpiecznego posługiwania narzędziami kuchennymi oraz przestrzegania zasad higieny. Wspólne przygotowywanie posiłków rozwija także umiejętności współpracy w grupach. 

WARSZTATY PRZYRODNICZE "Mały Ogrodnik" #gogreen 

 Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie dziecka w relacjach ze środowiskiem przyrodniczym. W tym zakresie tradycyjne metody nauczania często okazują się mało atrakcyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Przybliżając przedszkolakom wartość naturalnego otoczenia warto więc sięgać po rozwiązania, które aktywizują różne sfery rozwoju i aktywności. W tej sytuacji nieocenione okazuje się zakładanie ogródków przedszkolnych, w których dzieci same sadzą kwiaty, warzywa, podlewają je i pielęgnują. W ten sposób można pomóc przedszkolakowi poznać i pokochać przyrodę. Żadna teoria nie zastąpi wiedzy zdobytej podczas obserwowania i wykonywania prac ogrodniczych. Maluchy chłoną wiedzę wszelkimi zmysłami, mogą nie tylko zobaczyć,  dotknąć czy powąchać. Obserwacje przyrody, prowadzenie doświadczeń oraz zabawy badawcze to najlepsza lekcja przyrody.